ชุดเชอร์รี่

ชุดเชอร์รี่ในกล่องของขวัญ

น้ำหนัก:  │ 1 หรือ 1.5 กิโลกรัม

(1.5 กิโลกรัม จัดเรียงเป็น 2 ชั้น)

ฝากล่อง:     – จัดส่งแบบเปิดฝา

                         – จัดส่งแบบปิดฝาใส

"ชุดกระเช้าผลไม้สดในกล่องของขวัญ
และผลไม้นำเข้าสดๆเดลิเวอรี่"

"ชุดกระเช้าผลไม้สด
ในกล่องของขวัญ
และผลไม้นำเข้าสดๆเดลิเวอรี่"

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top
LINE LOGO SVG ติตต่อเรา