ลิ้นจี่ จีน

หวาน เม็ดเล็ก เนื้อแน่น เนื้อเยอะ ฉ่ำชื่นใจ

Pre-order (กรุณาสั่งผ่านไลน์ร้าน)

Shopping Cart
Scroll to Top
LINE LOGO SVG ติตต่อเรา