องุ่นเขียว – เกาหลี

รสหวาน ไร้เมล็ด เนื้อเจลลี่แน่น ลูกกลมโต

Pre-order (กรุณาสั่งผ่านไลน์ร้าน)

Shopping Cart
Scroll to Top
LINE LOGO SVG ติตต่อเรา